Sposoby i termin dostawy Produktu.

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku specjalnie ustalonych warunków również na terenie UE Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego bądź ustalane są indywidualnie w sposób określony w Regulaminie Sklepu pkt 4 najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, transport specjalistyczny indywidualnie ustalany ze względu na cechy danego Towaru.
Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 24h do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie produktu lub w trakcie ustaleń warunków dostawy Sprzedawca wskazał inny termin.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w pkt 5.1.1. - od dnia uznania rachunku Sprzedawcy przy uwzględnieniu warunków zawartych w Regulaminie pkt 4.1. 1.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (zawartej zgodnie z pkt 4.1).